Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ, το σύνολο των εγγεγραμμένων, αναζητούντων εργασία, ανέργων για τον Μάρτιο του 2020, ανήλθε σε 1.071.409 άτομα, εκ των οποίων τα 515.933 (48,15%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και τα 555.476 (51,85%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών, με τους άνδρες να αποτελούν το 37,08% (397.228) και τις γυναίκες το 62,92% (674.181).

Ως προς το σύνολο των λοιπών, μη αναζητούντων εργασία, εγγεγραμμένων, αυτό ανήλθε σε 60.237 άτομα, με τους άνδρες να αποτελούν το 32,86% (19.795) και τις γυναίκες το 67,14% (40.442). Αναφορικά με το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, δηλαδή των δικαιούχων που πληρώθηκαν τον Μάρτιο, ανέρχεται σε 184.252 άτομα, από τα οποία τα 135.217 (73,39%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και τα 49.035 (26,61%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, με τους άνδρες να ανέρχονται σε 86.718 (47,06%) και τις γυναίκες σε 97.534 (52,94%). Τέλος, από το σύνολο των επιδοτουμένων ανέργων, το 66,32% (122.192) είναι κοινοί, το 1,98% (3.639) οικοδόμοι, το 26,61% (49.035) εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, το 4,58% (8.444) εποχικοί λοιποί (αγροτικά), το 0,21% (383) εκπαιδευτικοί και το 0,30% (559) λοιποί.