Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ, το σύνολο των εγγεγραμμένων, αναζητούντων εργασία, ανέργων, για τον Απρίλιο του 2020, ανήλθε σε 1.124.486 άτομα, εκ των οποίων τα 531.464 (47,26%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και τα 593.022 (52,74%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών, με τους άνδρες να αποτελούν το 37,54% (422.095) και τις γυναίκες το 62,46% (702.391).

Ως προς το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών, μη αναζητούντων εργασία, αυτό ανήλθε σε 60.527 άτομα, με τους άνδρες να ανέρχονται σε 19.859 (32,81%) και τις γυναίκες σε 40.668 (67,19%). Αναφορικά με το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, δηλαδή των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα, ανέρχεται σε 192.411 άτομα, από τα οποία τα 88.545 (46,02%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και τα 103.866 (53,98%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, με τους άνδρες να αποτελούν το 42,09% (80.994) και τις γυναίκες το 57,91% (111.417).

Τέλος, από το σύνολο των επιδοτουμένων ανέργων το 33,98% (65.381) είναι κοινοί, το 1,14% (2.190) είναι οικοδόμοι, το 53,98% (103.866) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, το 10,57% (20.339) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), το 0,2% (389) είναι εκπαιδευτικοί και το 0,13% (246) είναι λοιποί.