Στα 11 ευρώ την ημέρα ορίζεται, φέτος, η αμοιβή (ή επιδότηση για τον εργοδότη, ανάλογα με το καθεστώς) για κάθε ασκούμενο των Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ που θα τοποθετηθεί για πρακτική άσκηση στο Δημόσιο, σε φορείς του δημοσίου τομέα, σε Ο.Τ.Α, επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, συνεταιρισμούς, σωματεία κ.ά.

Σύμφωνα με εισήγηση του ΟΑΕΔ και κοινή υπουργική απόφαση που εκδόθηκε, το 2014 θα τοποθετηθούν σε θέσεις πρακτικής άσκησης συνολικά 12.000 μαθητές των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Οργανισμού. Η υλοποίηση των προγραμμάτων μαθητείας έχει προϋπολογισμό 20 εκατ ευρώ και θα γίνεται κατά το θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας και για το πρακτικό σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, συνεταιρισμούς, σωματεία κ.ά.