Ο Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού δημοσιοποίησε τα στατιστικά στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας για τον Ιανουάριο 2018, σύμφωνα με τα οποία το σύνολο των εγγεγραµµένων ανέργων, µε κριτήριο την αναζήτηση εργασίας, αυξήθηκε κατά 2,66%.

Eιδικότερα, έφτασε στα 903.303 άτοµα, από 879.881 που ήταν το Δεκέμβριο του 2017. Από αυτά, 498.861 (55,23%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 404.442 (44,77%) αντίστοιχα για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται στο 37,97% και οι γυναίκες στο 62,03%. Παράλληλα, το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία), ανήλθε σε 189.022 άτομα. Από αυτά 41.894 (22,16%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 147.128 (77,84%) είναι εγγεγραμμένα για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Οι άνδρες διαμορφώνονται στο 39,34% και οι γυναίκες στο 60,66%. Επίσης, το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανέρχεται σε 171.131 άτομα, από τα οποία οι 86.773 (50,71%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 84.358 (49,29%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Τέλος, από το σύνολο των επιδοτουμένων ανέργων το 39,16% είναι κοινοί, το 1,63% είναι οικοδόμοι, το 49,29% είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, το 9,66% είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), το 0,21% είναι εκπαιδευτικοί και το 0,05% είναι λοιποί.