Επιπλέον 120.027 άνεργοι προστέθηκαν στις λίστες ανεργίας του ΟΑΕΔ τον Οκτώβριο φτάνοντας τους 933.469, από 813.442 που ήταν τον αντίστοιχο περσινό μήνα (+14,75%) και τους 891.588 του Σεπτεμβρίου (+ 4,7%).

Την επιδείνωση του δείκτη της ανεργίας και του ισοζυγίου της μισθωτής απασχόλησης σε συνέχεια της παρατεινόμενης ύφεσης και βοηθούσης της λήξης της λειτουργίας των εποχικών δραστηριοτήτων, αποτυπώνουν τα συγκριτικά στοιχεία του ΟΑΕΔ. Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του Οργανισμού που αναζητούσαν εργασία τον Οκτώβριο έφτασαν τα 777.768 άτομα και συνολικά, αν προστεθούν και οι 155.701, οι οποίοι δεν αναζήτησαν εργασία, τα 933.469 άτομα. Η νέα αύξηση του αριθμού των ανέργων προήλθε κυρίως από τις δυσανάλογες, σε σχέση με τις προσλήψεις, απώλειες θέσεων εργασίας. Τον Οκτώβριο χάθηκαν 142.480 θέσεις εργασίας και αναγγέλθηκαν 92.007 προσλήψεις (από 75.633). Πιο συγκεκριμένα οι αναγγελίες προσλήψεων αυξήθηκαν κατά 21,65% σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2011 (75.633) αλλά οι απολύσεις έφθασαν τις 38.464 (+49,57% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και +14,46% σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2011), οι λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου τις 79.110 (+136,33% σε σχέση με το Σεπτέμβριο και +7,37% με τον Οκτώβριο του 2011) και οι οικειοθελείς αποχωρήσεις τις 24.906 (+5% σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο). Μέσα σε ένα χρόνο (Οκτώβριος 2011-2012) αυξήθηκαν οι μακροχρόνια άνεργοι κατά 53.564 άτομα, σε ποσοστό + 18,83%. Παρά την αύξηση του αριθμού των ανέργων, ο αριθμός των δικαιούμενων, με τις προϋποθέσεις του ΟΑΕΔ, επιδόματος ανεργίας ήταν μόνο 178.565 άτομα (-3,93% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Σεπτέμβριο). Τέλος, στην περιφέρεια Αττικής αναλογεί το 37,41% του συνολικού αριθμού των ανέργων που αναζητούν εργασία από το σύνολο της χώρας και στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας αναλογεί το 19,88%.