Η αδυναμία των επιχειρήσεων να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας ικανές να απορροφήσουν πρώην μισθωτούς οδήγησε το Νοέμβριο σε νέα αύξηση κατά 87.940 άτομα (+9,94%) τον αριθμό των εγγεγραμμένων στον ΟΑΕΔ ανέργων οι οποίοι έφτασαν στους 972.704 (786.236 αναζητούντες εργασία και 186.468 μη αναζητούντες) από 884.764 που ήταν τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

Μολονότι το Νοέμβριο έγιναν περισσότερες προσλήψεις και λιγότερες απολύσεις σε σύγκριση με πέρυσι, τα άτομα που αναζητούσαν εργασία και δεν έβρισκαν αυξήθηκαν στους 786.236 (+70.543 άτομα σε σύγκριση με το Νοέμβριο του 2011) και οι μακροχρόνια (για διάστημα πάνω από 1 χρόνο) κατά 48.380 (+16,81%). Το ισοζύγιο της απασχόλησης ήταν αρνητικό, καθώς η διαφορά ανάμεσα στις προσλήψεις και τις απώλειες από τις καταγγελίες και τις λήξεις συμβάσεων και τις οικειοθελείς αποχωρήσεις έφτασε τις 34.138 θέσεις.

Τον προηγούμενο μήνα αναγγέλθηκαν 67.867 προσλήψεις (-26,24% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, αλλά, αυξημένες κατά 14,67% σε σχέση με το Νοέμβριο του 2011), 28.711 απολύσεις (-12,01% σε σχέση με τον περασμένο Νοέμβριο), 52.478 λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου (-14,51% σε σχέση με το Νοέμβριο του 2011) και 20.816 οικειοθελείς αποχωρήσεις (-0,99% σε σχέση με το Νοέμβριο του 2011).

Αύξηση καταγράφηκε και στους επιδοτούμενους (εποχικούς) σε σύγκριση με τον Οκτώβριο όχι όμως και σε σχέση με το Νοέμβριο του 2011 (καταγράφεται μείωση κατά 18.924 άτομα λόγω του περιορισμένου χρόνου επιδότησης της ανεργίας). Από το σύνολο των ανέργων, το Νοέμβριο έλαβαν επίδομα μόνο 214.573 άτομα, δηλαδή το 27,29% των εγγεγραμμένων που δεν αναζήτησαν εργασία. Στους 786.236 άνεργους που αναζήτησαν εργασία το Νοέμβριο οι 456.290 είναι γυναίκες και οι 329.946 άνδρες.

Το 64% είναι ηλικίας 30-54 ετών, κάτω των 30 ετών το 25,84% και στην ηλικιακή ομάδα άνω των 55 ετών το 10,14%. Στο εκπαιδευτικό επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναλογεί το 47,66%, στο επίπεδο υποχρεωτικής εκπαίδευσης το 35,47%, στο επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το 15,72% και χωρίς εκπαίδευση είναι το 1,15%.