Στo 1.070.662 ανήλθαν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ, τον Δεκέμβριο της περασμένης χρονιάς.

Ο αριθμός αυτός είναι αυξημένος κατά 27.180 άτομα (1,75%), σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2017, αλλά μειωμένος κατά 1.990 άτομα σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2016. Ειδικότερα, το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Δεκέμβριο 2017, ανήλθε σε 879.881 άτομα. Από αυτά, 494.326 (56,18%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 385.555 (43,82%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Οι άνδρες ανέρχονται στο 37,79% και οι γυναίκες στο ποσοστό 62,21%. Παράλληλα, το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία) ανήλθε σε 190.781 άτομα. Από αυτά, 40.958 (21,47%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 149.823 (78,53%) για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Το ποσοστό των ανδρών καταγράφεται στο 39,71% και των γυναικών στο 60,29%.

Επίσης, το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανέρχεται σε 194.714 άτομα, από τα οποία το 55,84% είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και το 44,16% είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Αντίστοιχα, οι άνδρες ανέρχονται στο 44,58% και οι γυναίκες στο 55,42%). Από το  σύνολο των  επιδοτουμένων ανέργων, 87.882 (45,13%) είναι κοινοί, 3.090 (1,59%) είναι οικοδόμοι,85.982 (44,16%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 16.373 (8,41%) είναι εποχικοί λοιποί, 1.213 (0,62%) είναι εκπαιδευτικοί και 174 (0,09%) είναι λοιποί.