Αυξημένες κατά 13,20% ήταν το Σεπτέμβριο οι απολύσεις (καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου) και λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου (72.568) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι (64.106), σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ. Το 56,50% οφείλεται σε αποχωρήσεις από την αγορά εργασίας λόγω λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ φθάνουν το Σεπτέμβριο τους 587.213, αριθμός αυξημένος κατά 3,16% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Οι επιδοτούμενοι άνεργοι ανέρχονται σε 197.922 άτομα και εμφανίζονται αυξημένοι κατά 3,27% (6.269 άτομα) σε σχέση με τον Αύγουστο του 2010 ενώ οι νέες αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας εμφανίζονται αυξημένες κατά 3.348 σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν σε 90.657, αυξημένες κατά 72,16% από τον Αύγουστο και μειωμένες κατά -7,38% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2009.

Οι καθαρές ροές της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα ανέρχονται σε -15.797 έναντι -6.550 τον Σεπτέμβριο του 2009, ακολουθώντας μια τάση που χαρακτηρίζει τον συγκεκριμένο μήνα σε όλη την προηγούμενη 5ετία.

Πιο αναλυτικά, στην Περιφέρεια Αττικής αναλογεί το 35,46% του συνόλου (587.213 άτομα) των εγγεγραμμένων ανέργων που αναζητούν εργασία από το σύνολο της χώρας και στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας αναλογεί το 20,79%.

Οι οικειοθελείς αποχωρήσεις στο σύνολο της χώρας για το μήνα Σεπτέμβριο ανέρχονται σε 33.886, μειωμένες κατά -15,96% σε σχέση με το Σεπτέμβριο του 2009 (40.320) και αυξημένες κατά 33,51% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα του τρέχοντος έτους (25.380).

Για περισσότερο αναλυτικά στατιστικά στοιχεία σε επίπεδο περιφέρειας καθώς και συνοπτικές εκθέσεις: www.oaed.gr.