Οι μαζικές λήξεις των συμβάσεων ορισμένου χρόνου και οι οικειοθελείς αποχωρήσεις εργαζομένων αύξησαν, εν μέσω της κρίσης, έως και 11% τον αριθμό των εγγεγραμμένων στον ΟΑΕΔ ανέργων, που έφτασαν τον Φεβρουάριο τα 1.054.655 άτομα από 956.041 που ήταν τον αντίστοιχο περσινό μήνα (+98.614 άνεργοι).

Σύμφωνα με τα συγκριτικά στοιχεία του ΟΑΕΔ, τον Φεβρουάριο οι εγγεγραμμένοι στις λίστες ανεργίας που αναζητούσαν εργασία ήταν 855.286 άτομα (επιπλέον 84.917 και σε ποσοστό +11,02% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2012) και οι μη αναζητούντες κάποια θέση 199.369 (45.812 άνεργοι για πάνω από 12 μήνες και 153.557 «νέοι» άνεργοι, εγγεγραμμένοι για διάστημα μικρότερο των 12 μηνών).

Η διατήρηση του αριθμού των ανέργων πάνω από το 1 εκατ. άτομα και η αύξησή τους τον Φεβρουάριο καταγράφηκε παρά την αύξηση κατά 36,28% του αριθμού των προσλήψεων (έγιναν 54.775 έναντι 40.194 το Φεβρουάριο του 2012) και τη μείωση κατά 16,54% των απολύσεων (έφθασαν τις 18.181). Με βάση τα στοιχεία του ΟΑΕΔ, ήρθε ως αποτέλεσμα μεγάλων «εκροών» από τις λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου που έφτασαν τις 19.043 (αυξημένες κατά 29,69% σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2012) και τις οικειοθελείς αποχωρήσεις (17.832, αυξημένες κατά 6,45% σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2012).

Με αυτά τα δεδομένα η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας διεκδικεί επιπλέον κοινοτικούς και άλλους πόρους για να επιταχύνει την εφαρμογή της νέας γενιάς προγραμμάτων επιδότησης της απασχόλησης. Οι άνεργοι που αναζητούν εργασία είναι 366.074 άνδρες (ποσοστό 42,80%) και 489.212 γυναίκες (ποσοστό 57,20%). Το 63,71% είναι μεταξύ 30 και 54 ετών και το 25,96% κάτω των 30 ετών. Το 47,89% έχει τελειώσει δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το 35,66% την υποχρεωτική εκπαίδευση και το 15,33% είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ.