Αύξηση της τάξεως του 2,96% εμφάνισε η ανεργία το Νοέμβριο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του ΟΑΕΔ.

Οι απολύσεις και οι οικειοθελείς αποχωρήσεις εμφανίζονται αυξημένες κατά 4,20% σε σχέση με το Νοέμβριο του 2009, ενώ μειωμένες κατά 20,52% είναι και οι νέες προσλήψεις.

Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του Οργανισμού έφθασαν το Νοέμβριο τους 627.301, ενώ οι επιδοτούμενοι άνεργοι ανήλθαν σε 206.779 άτομα, αυξημένοι κατά 12,89% (23.618 άτομα) σε σχέση με τον Οκτώβριο.

Σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ, η μεταβολή αυτή προέρχεται αποκλειστικά από ανέργους εποχικών τουριστικών επαγγελμάτων (27.115 άτομα), ενώ ο αριθμός των «κοινών» επιδοτούμενων ανέργων εμφανίζεται μειωμένος κατά 3,5%.

Οι αναγγελίες προσλήψεων διαμορφώθηκαν σε 61.870, μειωμένες κατά 20,52% σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2009. Οι απολύσεις (καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου) έφθασαν τις 31.573, οι λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου τις 60.096 και οι οικειοθελείς αποχωρήσεις τις 22.731.

Το σύνολο των καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου και των λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου ανήλθε σε 91.669, το 65,56% του οποίου οφείλεται σε αποχωρήσεις από την αγορά εργασίας λόγω λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Το μέγεθος αυτό είναι αυξημένο κατά 4,20% σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2009 (87.971) και μειωμένο κατά 15,97% από τον προηγούμενο μήνα Οκτώβριο (109.091).