Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας, για τον Οκτώβριο 2017, ανήλθε σε 824.517 άτομα.

Από αυτά, το 59,83% είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και το 40,17% για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε ποσοστό 36,45% και οι γυναίκες στο 63,55%. Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών ανήλθε σε 123.390 άτομα από τα οποία το 30,81% είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και αντίστοιχα, το 69,19% είναι εγγεγραμμένα για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Οι άνδρες ανέρχονται σε 46.853 (37,97%) και οι γυναίκες σε 76.537 (62,03%). Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανέρχεται σε 97.268 άτομα, από τα οποία οι 89.530 (92,04%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 7.738 (7,96%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Οι  άνδρες  ανέρχονται σε 43.203 (44,42%)  και οι γυναίκες σε 54.065 (55,58%).Από το  σύνολο των επιδοτουμένων ανέργων το 81,93% είναι κοινοί, το 2,44% είναι οικοδόμοι, το 7,96% είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, το 1,62% εποχικοί λοιποί (αγροτικά), το 5,90% είναι  εκπαιδευτικοί, και τέλος, το 0,15% είναι λοιποί.