Την τροποποίηση των όρων του προγράμματος «Επιταγή διασύνδεσης με την αγορά εργασίας ανέργων αποφοίτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ», αποφάσισε η Διοίκηση του ΟΑΕΔ.

Έτσι, όλοι οι άνεργοι οι οποίοι έχουν υποβάλει αιτήσεις και πληρούν τις προϋποθέσεις του προγράμματος θα θεωρούνται «επιτυχόντες» και από 7.000 άτομα που ήταν ο αριθμός των ωφελουμένων, με βάση την αρχική πρόσκληση, θα ξεπεράσει τους 13.000. Διευρύνεται, επίσης, και ο αριθμός των φορέων που παρέχουν κατάρτιση, ενώ θα επιδιώκεται η σύνδεση της θέσης που θα καταλαμβάνει ο εκπαιδευόμενος άνεργος για την πρακτική άσκηση με την ειδικότητα που έχει, ώστε να διευκολύνεται περισσότερο η επανένταξη στην αγορά εργασίας. Οι συνολικές ώρες κατάρτισης από 1.040 γίνονται 600, εκ των οποίων οι 120 ώρες θεωρία και οι 480 πρακτική, ενώ αυξάνεται το μέσο ωριαίο κόστος του εκπαιδευτικού επιδόματος, από τρία σε τέσσερα ευρώ ανά ώρα.