Στα 1.069.341 άτομα ανήλθε το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων - συμπεριλαμβανομένων αυτών που αναζητούν και αυτών που δεν αναζητούν εργασία - τον Δεκέμβριο του 2013, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ΟΑΕΔ.

Πιο αναλυτικά, το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, οι οποίοι αναζητούν εργασία, αυξήθηκε κατά 0,06% σε μηνιαία βάση στα 859.408 άτομα, εκ των οποίων οι 353.491 είναι άνδρες (ποσοστό 41,13%) και οι 505.917 είναι γυναίκες (ποσοστό 58,87%). Από αυτούς, οι 420.850 (ποσοστό 48,97%) είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, και 438.558 (ποσοστό 51,03%) είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Στην ηλικιακή ομάδα «κάτω των 30 ετών» το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 223.084 άτομα (ποσοστό 25,96%), στην ηλικιακή ομάδα 30 – 54 ετών» ανήλθε σε 539.542 άτομα (ποσοστό 62,78%) και στην ηλικιακή ομάδα «από 55 ετών και άνω» ανήλθε σε 96.782 άτομα (ποσοστό 11,26%).

Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών, που δεν αναζητούν εργασία, αυξήθηκε κατά 1,63% σε 209.933 άτομα, εκ των οποίων οι 85.629 είναι άνδρες (ποσοστό 40,79%) και οι 124.304 είναι γυναίκες (ποσοστό 59,21%). Από αυτά, τα 58.880 άτομα (ποσοστό 28,05%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, και 151.053 (ποσοστό 71,95%) εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Τέλος, όσον αφορά στο σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων για τον μήνα Δεκέμβριο 2013 αυξήθηκαν κατά 29,69% σε 170.015 άτομα.