Σε 898.965 άτομα ανήλθε το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Νοέμβριο 2018, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΑΕΔ.

Σε σύγκριση με τον Οκτώβριο, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων είναι αυξημένος κατά 54.255 άτομα ή 6,4%. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού, με βάση τους αναζητούντες εργασία, 479.576 (53,35%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 419.389 (46,65%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 334.636 (37,22%) και οι  γυναίκες σε 564.329  (62,78%).

Ταυτόχρονα, το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Νοέμβριο 2018,  ανήλθε σε 199.472 άτομα. Από αυτά 52.914 (26,53%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών  και 146.558 (73,47%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 76.441  (38,32%) και οι γυναίκες σε 123.031  (61,68%).

Επιπρόσθετα, το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων,  για τον μήνα Νοέμβριο 2018 (αφορά στον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 154.191 άτομα, από τα οποία οι 102.713 (66,61%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων και οι 51.478 (33,39%) είναι εποχικοί τουριστικών  επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 66.322 (43,01%)  και οι γυναίκες σε 87.869  (56,99%). Τέλος, από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων 89.245 (57,88%) είναι κοινοί, 2.095 (1,36%) είναι οικοδόμοι, 51.478 (33,39%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 8.371 (5,43%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 2.732 (1,77%) είναι εκπαιδευτικοί και 270 (0,18%) είναι λοιποί.