Τις 990 χιλ. άγγιξε το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων που αναζητούν εργασία και των επιδοτούμενων ανέργων τον Νοέμβριο του 2013, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ.

Ειδικότερα, το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία) αυξήθηκε στα 858.882 άτομα έναντι 851.600 άτομα τον Οκτώβριο του 2013. Από αυτά, τα 418.071 άτομα (48,68%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, και 440.811 (51,32%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων το 40,74% είναι άνδρες και το 59,26% γυναίκες.

Στην ηλικιακή ομάδα κάτω των 30 ετών το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 227.034 άτομα (26,43%), στην ηλικιακή ομάδα από 30 έως και 54 ετών ανήλθε σε 537.639 άτομα (62,60%) και στην ηλικιακή ομάδα από 55 ετών και άνω το 10,97%. Όσον αφορά στο σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 131.089 άτομα, από τα οποία οι 111.557 (85,10%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων και οι 19.532 (14,90%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων οι 62.419 είναι άνδρες (47,62%) και οι 68.670 είναι γυναίκες (52,38%).

Στην ηλικιακή ομάδα κάτω των 30 ετών το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 25.621 άτομα (19,54%), στην ηλικιακή ομάδα από 30 έως και 54 ετών ανήλθε σε 96.054 άτομα (73,27%) και στην ηλικιακή ομάδα από 55 ετών και άνω ανήλθε σε 9.414 άτομα (7,18%).