Στα 893.310 άτομα ανήλθε το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία), τον Ιούλιο του 2019, έναντι 827.854 ατόμων τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι (Ιούλιος του 2018) και 858.069 ατόμων τον Ιούνιο του 2019.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για τον Ιούλιο του 2019, 475.915 από αυτά (53,28%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 417.395 (46,72%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανήλθαν σε 307.224 (34,39%) και οι γυναίκες ανήλθαν σε 586.086 (65,61%).

Ταυτόχρονα, το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία), τον Ιούλιο 2019, ανήλθε σε 76.891 άτομα έναντι 131.584 ατόμων τον Ιούλιο του 2018 και 80.743 ατόμων τον Ιούνιο του 2019. Από αυτά, 58.613 (76,23%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 18.278 (23,77%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανήλθαν σε 26.262 (34,15%) και οι γυναίκες σε 50.629 (65,85%).

Επίσης, το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, τον μήνα Ιούλιο του 2019 ανήλθε σε 111.990 άτομα, από τα οποία οι 104.944 (93,71%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 7.046 (6,29%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, 85.824 (ποσοστό 76,64%) είναι κοινοί, 2.525 (2,25%) είναι οικοδόμοι, 7.046 (6,29%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 1.280 (1,14%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 15.259 (13,63%) είναι εκπαιδευτικοί και 56 (0,05%) είναι λοιποί.