Το πρόγραμμα πεντάμηνης ή επτάμηνης απασχόλησης στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (σε δήμους, νοσοκομεία, σχολεία κ.ά.) 50.000 ανέργων και το μέτρο της επιδότησης εισφορών για την πρόσληψη ανέργων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, χωρίς μάλιστα τη δέσμευση των επιχειρήσεων να διατηρούν τις θέσεις μετά τη λήξη της επιχορήγησης (όπως ίσχυε έως σήμερα) ενεργοποιεί από τον Σεπτέμβριο και μετά ο ΟΑΕΔ στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της αυξανόμενης ανεργίας.

Οπως δήλωσε ο διοικητής του ΟΑΕΔ Θεόδωρος Αμπατζόγλου, εντός του Σεπτεμβρίου θα γίνει μηχανογραφικά και υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ η επιλογή των 50.000 ανέργων για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας ενώ, παράλληλα, ο Οργανισμός θα εφαρμόσει ακόμη πιο «ευέλικτα» προγράμματα επιδότησης των εισφορών για την πρόσληψη ανέργων σε επιχειρήσεις χωρίς την υποχρέωση διατήρησης των θέσεων αυτών για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά τη λήξη του προγράμματος.

«Τα συγκεκριμένα προγράμματα θα είναι ευέλικτα και θα απαλλάσσουν των εισφορών όσους εργοδότες προφέρουν δουλειά στον κόσμο», υπογράμμισε. Σύμφωνα με την προωθούμενη κοινή υπουργική απόφαση για την κοινωφελή εργασία στον ευρύτερο δημόσιο τομέα δικαίωμα υποβολής αίτησης για πρόσληψη τον Οκτώβριο θα έχουν εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ που είναι μέλη οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοί τους είναι επίσης εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς, νέοι (ηλικίας 18 έως 29 ετών), μακροχρόνια άνεργοι καθώς και άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ – ΤΕΙ. Τα κριτήρια επιλογής θα είναι το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας, με ανώτατο όριο τους 36 μήνες, το ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό, η ηλικία και ο αριθμός ανήλικων τέκνων.