Διπλή επιδότηση, για 12 - 24 μήνες, του μισθού (με όριο τα 600 ευρώ) και των εργοδοτικών εισφορών που αναλογούν προσφέρει ο ΟΑΕΔ σε επιχειρήσεις οι οποίες προσλαμβάνουν άνεργους σε «μειονεκτική θέση» (δεν έχουν απασχοληθεί τους τελευταίους έξι μήνες με καθεστώς πλήρους απασχόλησης, ή είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης που δεν έχουν ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ή έχουν ηλικία άνω των 50 ετών ή είναι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών) καθώς και σε όσους βρίσκονται «σε πολύ μειονεκτική θέση» (αν έχουν κάρτα ανεργίας για διάστημα 24 μηνών).

Το πρόγραμμα της «γενναίας» επιχορήγησης ενεργοποίησε ο ΟΑΕΔ για 150 θέσεις στη Nokia Solutions & Networks ύστερα από απόφαση του υπουργού Εργασίας, Γιάννη Βρούτση, και της ειδικής γραμματέως Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Άννα Δαλλαπόρτα, που εισηγήθηκε την αξιοποίηση του Κανονισμού 800/2008 της Ε.Ε.

Προϋπόθεση, για τις επιχειρήσεις, είναι να μην έχουν μειώσει το προσωπικό τους τελευταίους δώδεκα μήνες και να το διατηρήσουν σε όλη η διάρκεια του προγράμματος (πλην οικειοθελών αποχωρήσεων, συνταξιοδοτήσεων χωρίς εθελουσία και απόλυσης για αξιόποινη πράξη). Σε πρώτο στάδιο, το πρόγραμμα θα «καλύπτει» επιχορηγήσεις έως και για 1.000 προσλήψεις ανέργων (οι 432 θέσεις στην Αττική και στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία).