Στους 36.555 ανήλθαν οι νέοι άνεργοι που ενεγράφησαν στα μητρώα του ΟΑΕΔ κατά τη διάρκεια του 2013. Τον Ιανουάριο του 2014, οι άνεργοι, τόσο αυτοί που εξακολουθούσαν να αναζητούν εργασία όσο και αυτοί που κατατάχθηκαν από τον Οργανισμό στους μη αναζητούντες, ανήλθαν σε 1.062.509 ενώ τον Ιανουάριο του 2013 ήταν 1.025.954.

Ο ρυθμός αύξησης της ανεργίας εμφανίζεται να φθίνει. Ωστόσο, από τα στοιχεία προκύπτει αισθητή αύξηση της μακροχρόνιας ανεργίας. Μέσα στο 12μηνο Ιανουάριος 2013-Ιανουάριος 2014, οι άνεργοι που παρέμειναν για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών χωρίς δουλειά, ανήλθαν στους 483.548, ενώ πέρυσι ήταν 396.024. Επίσης, ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων, μειώθηκε περαιτέρω στα 174 χιλιάδες άτομα από 224 χιλιάδες τον Ιανουάριο του 2013.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τον Ιανουάριο του 2014, το σύνολο των ανέργων με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας για το μήνα αυτόν ανήλθε σε 854.659 άτομα. Από αυτά το 49,50% είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, και το 50,50% είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανέρχεται σε 174.178 άτομα από τα οποία οι 107.307 (61,61%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων και οι 66.871 (38,39%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων.