Μειώθηκε κατά 50.916 το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων τον Μάιο του 2018, σε σύγκριση με τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

Αναλυτικότερα, το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία), για τον Μάιο, ανήλθε σε 804.601 άτομα. Από αυτά, 486.346 (60,45%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 318.255 (39,55%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 293.203 (36,44%) και αντίστοιχα οι γυναίκες ανέρχονται σε 511.398 (63,56%).

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, για τον Μάιο 2018 (αφορά στον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα), ανέρχεται σε 114.337 άτομα, από τα οποία οι άνδρες ανέρχονται σε 56.639 (49,54%) και οι γυναίκες σε 57.698 (50,46%). Τέλος, οι 92.345 (80,77%) είναι κοινοί, 4.403 (3,85%) είναι οικοδόμοι, 14.261 (12,47%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 2.878 (2,52%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 170 (0,15%) είναι εκπαιδευτικοί και 280 (0,24%) είναι λοιποί.