Μείωση κατά 5,48% κατέγραψε ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Σεπτέμβριο του 2020 σε σύγκριση με τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους, φτάνοντας τα 1.030.411 άτομα από 1.090.133 άτομα τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ. Ειδικότερα, το σύνολο των εγγεγραμμένων, αναζητούντων εργασία, ανέργων για τον Σεπτέμβριο του 2020 ανήλθε σε 978.895 άτομα, εκ των οποίων τα 527.156 (53,85%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και τα 451.739 (46,15%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών, με τους άνδρες να αποτελούν το 35,86% (351.059) και τις γυναίκες το 64,14% (627.836).

Ως προς το σύνολο των λοιπών, μη αναζητούντων εργασία, εγγεγραμμένων, αυτό ανήλθε σε 51.516 άτομα, με τους άνδρες να αποτελούν το 31,97% (16.472) και τις γυναίκες το 68,03% (35.044). Αναφορικά με το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, δηλαδή των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του Σεπτεμβρίου, ανέρχεται σε 161.270 άτομα, από τα οποία τα 155.130 (96,19%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων και τα 6.140 (3,81%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, με τους άνδρες να ανέρχονται σε 56.158 (34,82%) και τις γυναίκες σε 105.112 (65,18%). Τέλος, από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων το 77,89% (125.611) είναι κοινοί, το 0,84% (1.351) είναι οικοδόμοι, το 3,81% (6.140) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, το 0,67% (1.076) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), το 16,47% (26.557) είναι εκπαιδευτικοί και το 0,33% (535) είναι λοιποί.