Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ, μείωση 1,44%, παρουσίασε ο αριθμός των εγγεγραμμένων (885.766 άτομα) ανέργων τον Μάρτιο.

Σημειώνεται ότι τον Φεβρουάριο ο αντίστοιχος συνολικός αριθμός ήταν 898.682. Από αυτά, τα 499.366 (56,38%) άτομα είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 386.400 (43,62%) είναι εγγεγραμμένα για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 332.866 (37,58%) και οι  γυναίκες ανέρχονται σε 552.900 (62,42%).

Ταυτόχρονα, το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Μάρτιο,  ανήλθε σε 169.318 άτομα. Από αυτά, 43.519 (25,70%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών  και 125.799 (74,30%) είναι εγγεγραμμένα για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε ποσοστό 37,92% και οι γυναίκες σε 62,08%.