Οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ άνεργοι με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας για τον Σεπτέμβριο κατέγραψαν μείωση 3,06% σε σχέση με τον περασμένο Αύγουστο του 2018 και αύξηση 1,97% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2017.

Ειδικότερα, το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Σεπτέμβριο 2018, ανήλθε σε  815.720 άτομα. Παράλληλα, 9,07% είναι εγγεγραμμένοι για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 40,93% για διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε ποσοστό 35,95% και οι γυναίκες σε 64,05%.

Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Σεπτέμβριο 2018,  ανήλθε σε 123.465 άτομα. Από αυτά, 46.916 άτομα (38%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών  και 76.549 (62%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 45.929 (37,2%) και οι γυναίκες σε 77.536 (62,8%).