Η μείωση του αριθμού των εγγεγραμμένων ανέργων κατά 0,90% αλλά και η μείωση των αναγγελιών πρόσληψης κατά 38,31% τον Αύγουστο σε σχέση με τον Ιούλιο, προκύπτουν από τα στοιχεία που δημοσιοποίησε ο ΟΑΕΔ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ τον Αύγουστο ανέρχονται στα 693.329 άτομα, από τους οποίους οι 282.935 είναι άνδρες (ποσοστό 40,81%) και οι 410.394 γυναίκες (ποσοστό 59,19%). Ο αριθμός αυτός παρουσιάζει μείωση κατά 0,90% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Στην ηλικιακή ομάδα από 30-54 ετών αναλογεί το 62,63% των εγγεγραμμένων ανέργων, στην ηλικιακή ομάδα κάτω των 30 αναλογεί το 28,23% και στην ηλικιακή ομάδα άνω των 55 ετών αναλογεί το 9,14%.

Στο εκπαιδευτικό επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναλογεί το 45,28% των εγγεγραμμένων ανέργων, στο εκπαιδευτικό επίπεδο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (έως 3η Γυμνασίου) αναλογεί το 34,61%, στο εκπαιδευτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το 18,92% και στο εκπαιδευτικό επίπεδο χωρίς εκπαίδευση αναλογεί το 1,20%.

Στους Έλληνες Υπηκόους αναλογεί το 93,42% των εγγεγραμμένων ανέργων, στους Υπηκόους τρίτων χωρών το 5,35% και στους Υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 1,23%.

Ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων ανέρχεται σε 212.297 άτομα και εμφανίζεται αυξημένος κατά 6.763 άτομα, ποσοστό 3,29% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Ιούλιο.

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, το 83,84% είναι κοινοί επιδοτούμενοι, το 5,72% είναι εκπαιδευτικοί επιδοτούμενοι, το 5,39% είναι Οικοδόμοι επιδοτούμενοι, το 3,17% είναι εποχικοί λοιποί επιδοτούμενοι, και το 1,45% είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων επιδοτούμενοι.

Οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν σε 50.443, μειωμένες κατά 38,31% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (81.773) και κατά 4,21% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2010 (52.660).

Οι απολύσεις (καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου) έφθασαν τις 17.276 (μειωμένες κατά 27,98% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και μειωμένες κατά 5,21% σε σχέση με τον Αύγουστο 2010), οι λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου τις 18.779 (μειωμένες κατά 40,44% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και μειωμένες κατά 11,36% σε σχέση με τον Αύγουστο 2010) και οι οικειοθελείς αποχωρήσεις τις 22.564 (μειωμένες κατά 11,55% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και μειωμένες κατά 11,10% σε σχέση με τον Αύγουστο 2010).

Το σύνολο των καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου και των λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου ανέρχεται σε 36.055, το 52,08% του οποίου οφείλεται σε αποχωρήσεις από την αγορά εργασίας λόγω λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Το μέγεθος αυτό είναι μειωμένο κατά 35,06% από τον προηγούμενο μήνα Ιούλιο (55.520) και μειωμένο κατά 8,51% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2010 (39.410).

Από τις παραπάνω ροές της μισθωτής απασχόλησης προκύπτει μείωση της μισθωτής απασχόλησης κατά 8.176 θέσεις εργασίας, έναντι 743 τον Ιούλιο και 12.130 τον Αύγουστο του 2010.