Σημαντική μείωση κατέγραψε ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στον ΟΑΕΔ τον Απρίλιο, σε σχέση με τον Μάρτιο.

Ειδικότερα, ο αριθμός τους διαμορφώθηκε στα 828.299 άτομα έναντι 853.751 ανέργων τον προηγούμενο μήνα και μειώθηκε σε ποσοστό 2,98%. Μείωση 17,95% υπήρξε και στον αριθμό αυτών που δήλωσαν ότι δεν αναζητούν εργασία, οι οποίοι διαμορφώθηκαν σε 164.819 άτομα έναντι 200.875 τον Μάρτιο, ενώ υποχώρησε και ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων σε 102.026 από 105.694 (ο μικρότερος αριθμός επιδομάτων που έχει χορηγήσει ο ΟΑΕΔ τα τελευταία χρόνια). Από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων οι 342.861 είναι άνδρες (41,39%) και οι 485.438 είναι γυναίκες (58,61%). Τέλος, στην ηλικιακή ομάδα κάτω των 30 ετών το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 205.904 άτομα (24,86%), στην ηλικιακή ομάδα από 30 – 54 ετών έφθασε τα 519.486 άτομα (62,72%) και στην ηλικιακή ομάδα από 55 ετών και άνω ανήλθε σε 102.909 άτομα (12,42%).