Σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, μείωση του αριθμού των εγγεγραμμένων ανέργων καταγράφηκε για το μήνα Σεπτέμβριο.

Ειδικότερα, το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία), για τον Σεπτέμβριο, ανήλθε σε 799.964 άτομα. Από αυτά, τα 489.749 (61,22%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 310.215 (38,78%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 288.262 (36,03%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 511.702 (63,97%).

Ταυτόχρονα, το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία) ανήλθε σε 86.058 άτομα. Εξ αυτών, τα 36.209 (42,08%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 49.849 (57,92%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 32.421 (37,67%) και οι γυναίκες σε 53.637 (62,33%). Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανέρχεται σε 135.174 άτομα, από τα οποία οι 129.260 (95,62%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 5.914 (4,38%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 51.093 (37,80%) και οι γυναίκες σε 84.081 (62,20%).