Τη βασική ανάγκη να υπάρχει αντιστοίχιση των διαφόρων προγραμμάτων που υλοποιεί ο ΟΑΕΔ, με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας και της οικονομίας, έρχεται να καλύψει ο νέος μηχανισμός του οργανισμού, ο οποίος θα μετρά το βαθμό ικανοποίησης των επιχειρήσεων και των εργοδοτών από τις υπηρεσίες που παρέχει.

 Μάλιστα, για την επίτευξη αυτού του σκοπού θα δημιουργηθεί και ειδική μονάδα η οποία θα μετρά τον βαθμό ικανοποίησης των υπηρεσιών που προσφέρει ο οργανισμός στις μεγάλες επιχειρήσεις. Οι αλλαγές αυτές υλοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος για τον «Επαναπροσδιορισμό του Επιχειρησιακού Μοντέλου του ΟΑΕΔ» και ειδικότερα, του ενταγμένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» έργου «Αναβάθμισης Υπηρεσιών, Εργαλείων και Διαδικασιών Συμπράξεων». Το έργο που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο εκτιμάται ότι με την ολοκλήρωσή του, εντός των επόμενων μηνών, θα αλλάξει καταλυτικά τον τρόπο λειτουργίας του Οργανισμού.

Σημειώνεται ότι το σύνολο των αλλαγών που έχουν δρομολογηθεί και υλοποιούνται στον ΟΑΕΔ και στις οποίες οικοδομείται η νέα σχέση του Οργανισμού με τις επιχειρήσεις-εργοδότες παρουσιάστηκαν σε δύο ημερίδες που οργανώθηκαν στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα με θέμα «Ο ΟΑΕΔ προσεγγίζει τις επιχειρήσεις» στο πλαίσιο του παραπάνω προγράμματος και με τη συμμετοχή εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου καθώς και της ηγεσίας του υπουργείου Εργασίας και του ΟΑΕΔ. Οι ίδιοι οι εργοδότες είχαν τη δυνατότητα να εκθέσουν τους προβληματισμούς τους για τη συνεργασία τους με τον ΟΑΕΔ, ανταλλάσσοντας απόψεις με τους ειδικευμένους εργασιακούς συμβούλους και την διοίκηση του Οργανισμού στο πλαίσιο συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης. 

Ο  εποικοδομητικός αυτός διάλογος κατέληξε σε συγκεκριμένες προτάσεις για τη βελτίωση των υπηρεσιών του Οργανισμού. Η Διοικήτρια του ΟΑΕΔ, Μαρία Καραμεσίνη, αναφέρθηκε στην ανάγκη του επιχειρησιακού επαναπροσδιορισμού του Οργανισμού, ώστε να ανταποκριθεί στις μεγάλες ανάγκες της κοινωνίας και τις προκλήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τονίζοντας ότι οι προσπάθειες βελτίωσης των υπηρεσιών του Οργανισμού προς τους εργοδότες και τους ανέργους είναι μία συνεχής προσπάθεια που θα συνεχιστεί και μετά την ολοκλήρωση του επιχειρησιακού επαναπροσδιορισμού του ΟΑΕΔ το 2016.