Αναρτήθηκαν στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ οι οριστικοί πίνακες κατάταξης των ωφελουμένων του διαδικτυακού Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης «Ενίσχυση Ψηφιακών Δεξιοτήτων – Ψηφιακό Μάρκετινγκ» (Digital Marketing). Επισημαίνεται ότι το ενδιαφέρον των νέων ανέργων για το καινοτόμο πρόγραμμα ήταν πολύ μεγάλο, καθώς υποβλήθηκαν πάνω από 5.000 αιτήσεις μέσα σε έξι ημέρες, με αποτέλεσμα να υπερκαλυφθούν οι προσφερόμενες θέσεις, με αποτέλεσμα ο ΟΑΕΔ και η Google Ελλάδος να αυξήσουν τον συνολικό αριθμό των προσφερόμενων θέσεων από 3.000 σε 3.400.