Στους 832.618 ανήλθαν οι εγγεγραμμένοι, στα μητρώα του ΟΑΕΔ, άνεργοι το Σεπτέμβριο, ωστόσο το σύνολο των επιδοτούμενων ανήλθε σε 111.072 άτομα. Από τους 832.618, το 53,92% του συνόλου είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του Οργανισμού για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών.

Από το σύνολο των εγγεγραμμένων οι 325.205 είναι άνδρες (39,06%) και οι 507.413 είναι γυναίκες (60,94%). Τα μεγαλύτερα ποσοστά εγγεγραμμένων ανέργων ανά ηλικιακή ομάδα παρουσιάζονται σε αυτήν των 30-44 ετών (40,39%), ενώ ακολουθεί η ηλικιακή ομάδα 45-54 ετών (21,33%) και 25-29 ετών (14,61%). Αναφορικά με το εκπαιδευτικό επίπεδο, χωρίς εκπαίδευση το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 1,81%, στο εκπαιδευτικό επίπεδο υποχρεωτική εκπαίδευση (έως γ’ γυμνασίου) ανήλθε σε 31,40%, στο εκπαιδευτικό επίπεδο δευτεροβάθμια εκπαίδευση ανήλθε σε 48,66% και στο εκπαιδευτικό επίπεδο τριτοβάθμια εκπαίδευση ανήλθε σε 18,13%. Τέλος, το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων το Σεπτέμβριο 2014 έφτασε τα 111.072 άτομα από τα οποία οι 108.891 (98,04%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων, και οι 2.181 (1,96%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων.