Κατά 5 έως 7 μονάδες υψηλότερη θα ήταν η ανεργία, η οποία ενδεχομένως θα είχε ήδη φτάσει στο 30%, εάν δεν είχαν υλοποιηθεί οι δράσεις και τα προγράμματα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, σύμφωνα με τη διοίκηση του ΟΑΕΔ.

Από τις αρχές του 2010 μέχρι σήμερα σχεδόν 1.130.000 άτομα, είτε ως εργαζόμενοι είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε ως εκπαιδευόμενοι, έχουν ενταχθεί σε 68 επιμέρους προγράμματα διατήρησης θέσεων εργασίας, προώθησης της απασχόλησης και επαγγελματικής εκπαίδευσης του ΟΑΕΔ, συνολικού προϋπολογισμού 3,85 δις ευρώ. Σύμφωνα με τη Διοίκηση του Οργανισμού, η συνολική απορροφητικότητα των δράσεων αυτών έχει προσεγγίσει μέχρι σήμερα το 84% του συνόλου των διαθέσιμων θέσεων ενώ ως προς την απορρόφηση κοινοτικών πόρων (ΕΣΠΑ), το ποσοστό απορρόφησης έφθασε το 45%, ποσοστό που είναι μεταξύ των υψηλότερων της χώρας.