Γραφεία συμβούλου για ασφαλισμένους και συνταξιούχους έχει θέσει σε λειτουργία από τις 3 Οκτωβρίου ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ), για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του, που αναζητούν πληροφορίες για συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά θέματα.

Προς το παρόν, λειτουργούν πιλοτικά, δύο γραφεία σε όλη τη χώρα. Ένα στην Αθήνα και ένα στη Θεσσαλονίκη. Τα γραφεία λειτουργούν μία φορά την εβδομάδα και οι ασφαλισμένοι μπορούν να αναζητούν εκεί πληροφορίες σχετικές με θέματα υπαγωγής στην ασφάλιση (προϋποθέσεις, προαιρετική ασφάλιση, εξαιρέσεις, εταιρείες, ρυθμίσεις κ.λπ.) ή τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης (για απονομή, αναγνωρίσεις χρόνου, θέματα διμερών συμβάσεων και ευρωπαϊκής ένωσης, διαδοχική κ.λπ.).