Τα διαλείμματα στη δουλειά μπορεί να τα έχετε συνδέσει με καφέ και τσιγάρο με τους συναδέλφους σας.

Ωστόσο τώρα, μπορείτε να έχετε έναν συνεργάτη που μπορεί να σας χτυπήσει και να τον χτυπήσετε κατά τη διάρκεια των διαλλειμάτων χωρίς να πονέσει κανείς!
Οι experts πολεμικών τεχνών Phil και Liz Weaver, με τα νέα τους computer-based προγράμματα wellness/fitness για τους χώρους εργασίας, τα Break Pal, έχουν μία διαφορετική πρόταση.

Με κινήσεις που βασίζονται στο kung fu, kaizan, qi gong (Τσι Κουνγκ) και στη γιόγκα οι ασκήσεις μπορούν να γίνουν από κάθε εργαζόμενο κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων.

Οι ασκήσεις είναι σχεδιασμένες να παρακινούν τους εργαζόμενους με «μικρο-προπονήσεις» διάρκειας 3-15 λεπτών για να μην είναι επώδυνες. Υπάρχουν ακόμα και entry-level προπονήσεις για εργαζόμενους «υψηλού κινδύνου» ή παχύσαρκους.

Και όλα αυτά είναι σχεδιασμένα να γίνονται στο χώρο μίας εταιρείας ενώ ορισμένες από αυτές μπορούν να γίνουν ακόμα και με τους εργαζόμενους καθισμένους στα γραφεία τους.

Το software μπορεί να «τρέξει» στους διακομιστές (servers) της εταιρείας.