Μία από τις ανησυχίες που έχουν οι επαγγελματίες του HR είναι τα χριστουγεννιάτικα εταιρικά πάρτι, στα οποία οι εργαζόμενοι πρέπει να περάσουν καλά.

Ωστόσο, σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση, τα στελέχη της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού θα πρέπει να επικεντρωθούν σε αυτούς που περνάνε περισσότερο καλά, από όσο αρμόζει σε μια εταιρική εκδήλωση. Και ενώ αυτού του είδους οι εκδηλώσεις έχουν ευεργετικά αποτελέσματα στο ηθικό των εργαζομένων, έρευνα της Adecco με τίτλο «Workplace Holiday Parties Breed Bad Behaviour» αποκαλύπτει ότι στο πλαίσιο αυτών μπορεί να υπάρξουν παρεκκλίνουσες συμπεριφορές.

Το 45% των συμμετεχόντων στην έρευνα δήλωσε ότι είτε σε κάποιο τέτοιο πάρτι έχει παραφερθεί ή γνωρίζει κάποιον που έχει συμπεριφερθεί ανάρμοστα:
• 20% ήπιαν περισσότερο από το κανονικό
• 4% γνωρίζουν κάποιον που απολύθηκε εξαιτίας της ανάρμοστης συμπεριφοράς του
• 7% έχουν πει κάτι που δεν έπρεπε σε κάποιον συνάδελφο
• 7% έχουν μετανιώσει για κάτι που είπαν ή που έκαναν
• 4% είπαν κάτι άσχημο στο «αφεντικό»
• 3% είχαν κάποια διένεξη με κάποιον συνάδελφο.