Τα χρήματα μπορεί να αποτελούν μια μόνιμη πηγή στρες στην καθημερινότητα. Ωστόσο, πόσο μπορούν να επηρεάσουν την ευτυχία;

Απάντηση στο ερώτημα αυτό έρχεται να δώσει μία έρευνα του Princeton University, η οποία εξετάζει το πώς το εισόδημα επηρεάζει την ευτυχία και εισηγείται το ότι πάνω από κάποιο ποσό το εισόδημα μπορεί να έχει επίδραση σε διάφορους τομείς της ζωής αλλά όχι στην ευτυχία. Η έρευνα διαχωρίζει το ευ ζην σε δύο κατηγορίες: με βάση το συναίσθημα και με βάση την αξιολόγηση της ζωής. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η εκτίμηση των ανθρώπων για την ποιότητα της ζωής τους αυξάνεται αντίστοιχα με το εισόδημά τους.

Επιπλέον, η ποσοστιαία αύξηση του εισοδήματος έχει την ίδια επίδραση στην αξιολόγηση της ζωής των ατόμων ανεξάρτητα από το εισόδημα με το οποίο ξεκίνησαν. Για παράδειγμα, κάποιος εργαζόμενος που αμείβεται με 30.000 ευρώ το χρόνο και παίρνει αύξηση 4% βιώνει την ίδια ικανοποίηση και βελτίωση στη ζωή του όπως κάποιος που το εισόδημά του είναι 100.000 ευρώ και παίρνει την αντίστοιχη αύξηση.

Ωστόσο, η καλή συναισθηματική κατάσταση σχετίζεται με το ετήσιο εισόδημα που αγγίζει τις 75.000 ευρώ ενώ από εκεί και πάνω η ευτυχία των ανθρώπων επηρεάζεται και από άλλους παράγοντες. Το συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι το μεγάλο εισόδημα δεν εξασφαλίζει την ευτυχία αλλά προσφέρει μια σαφώς καλύτερη ζωή.