Οι ψηλές γυναίκες αμείβονται με περισσότερα χρήματα από τις πιο κοντές συναδέλφους τους καθώς κερδίζουν περισσότερο σεβασμό λόγω αναστήματος!

Τουλάχιστον αυτό αποκαλύπτει έρευνα σε 1.400 γυναίκες, που πραγματοποιήθηκε από την Opinion Matters (εταιρεία ερευνών) σε συνεργασία με την αλυσίδα καταστημάτων Long Tall Sally που διαθέτουν ρούχα για ψηλές γυναίκες. Τα ευρήματα φανερώνουν ότι οι γυναίκες που είναι πάνω από 1,70 κερδίζουν περίπου 5.500 ευρώ παραπάνω, σε ετήσια βάση, σε σχέση με αυτές που έχουν μικρότερο ύψος.

Επίσης, ότι οι ψηλοί άνθρωποι έχουν περισσότερες πιθανότητες να αναλάβουν ηγετικές θέσεις. Η εξήγηση που δίνεται από τους ερευνητές είναι ότι όταν οι ψηλοί άνθρωποι μιλούν με πιο κοντούς συναδέλφους, τους «κοιτάζουν αφ’ υψηλού» γεγονός που προκαλεί σεβασμό και δέος.

Πηγή: PM Online