Το ανθρώπινο δυναμικό απευθύνεται στα τμήματα HR σχετικά με τους τρόπους που μπορεί να επιτευχθεί η ενεργειακή επάρκεια στους χώρους εργασίας.

Έρευνα σε 3.000 εργαζόμενους, που διεξήγαγε η EDF Energy (ένας από τους μεγαλύτερους προμηθευτές ενέργειας στην Μ. Βρετανία), απέδειξε ότι το 59% των συμμετεχόντων δεν γνωρίζει τις μετρήσεις ενεργειακής επάρκειας στους χώρους εργασίας. Ταυτόχρονα, το ένα τρίτο θα επιθυμούσε μεγαλύτερη καθοδήγηση από τους προϊσταμένους ή από το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού.

Περισσότεροι από τους μισούς (55%,) δηλώνουν ότι δεν κάνουν καμιά προσπάθεια για εξοικονόμηση ενέργειας στη δουλειά. Τα πιο συχνά «παραπτώματα» συνοψίζονται στα εξής: σε ποσοστό 81% δεν κλείνουν τα κλιματιστικά, το 76% δεν κλείνει τα φωτοτυπικά μηχάνημα, το 70% αφήνει ανοιχτά τα φώτα ενώ το 84% ξεχνάει να κλείσει τους υπολογιστές στις αίθουσες συσκέψεων.

Ο Julie Allen, Energy Efficiency Manager της EDF, επισήμανε: «Η έρευνα έδειξε ότι οι εργαζόμενοι έχουν καλές προθέσεις αλλά αποτυγχάνουν να τις κάνουν πράξεις. Και σε αυτό το σημείο το τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων και η Διοίκηση της εταιρείας πρέπει να κάνουν ένα βήμα, με απλές οδηγίες, ώστε να δεσμεύσουν τους εργαζόμενους και να εμφυσήσουν οικολογικό πνεύμα στην εταιρεία».

Πηγή: HR Magazine