Τα Ηνωμένα Έθνη φιλοξένησαν την τρίτη ετήσια διάσκεψη Global Compact Leaders’ Summit στη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ στις 24 Ιουνίου.

Η διάσκεψη πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρεία του Γ.Γ. των Ηνωμένων Εθνών, Ban Ki-moon και συγκέντρωσε περισσότερους από 1.000 επιλεγμένους ηγέτες από όλους τους τομείς για την ενίσχυση των υπεύθυνων επιχειρήσεων και επενδύσεων.

Συμβάλλοντας στο σχηματισμό της αειφορίας σε παγκόσμια κλίμακα, το Κέντρο Αειφορίας (CSE) εκπροσωπήθηκε από τον Nick Andrews, Γενικό Διευθυντής της CSE στην Αμερική, ο οποίος έλαβε ενεργά μέρος σε συζητήσεις για την υποστήριξη του σχεδιασμού αειφόρων αγορών και την επίτευξη κοινωνικών στόχων. Το CSE είναι μέλος του UN Global Compact από το 2008 και από τους πρώτους οργανισμούς στον τομέα του που δημοσιεύει Έκθεση Αειφορίας κάθε χρόνο για την πρόοδό του βάσει του CoP, που πληροί τις προδιαγραφές διεθνών προτύπων.

Το CSE προσφέρει Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες που οδηγούν στην αειφόρο ανάπτυξη μέσω ενός μοναδικού διεθνούς δικτύου ειδικών. Ένα μέρος των υπηρεσιών αυτών, αποτελούν τα IEMA Accredited Sustainability (CSR) Practitioner Workshops που σταδιακά έχουν λάβει μεγάλη δημοσιότητα.

Οι διεθνείς εκπαιδεύσεις, που πραγματεύονται θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Αειφορία, ενεργούν ως ένα ενδιάμεσο βήμα για τους οργανισμούς που επιδιώκουν να εφαρμόσουν προοδευτικά την αειφορία στις πρακτικές τους για την αντιμετώπιση ζητημάτων και προκλήσεων για την κλιματική αλλαγή.

Τα επόμενα σεμινάρια «Accredited Sustainability (CSR) Practitioner Workshops» θα πραγματοποιηθούν στην Ουάσιγκτον, D.C. (14-15 Σεπτεμβρίου, 2010), στις Βρυξέλλες (2010 21-22 Οκτωβρίου) και στο Ντουμπάι (2010 12-13 Δεκεμβρίου). Τα μοναδικά 2-ήμερα εντατικής κατάρτισης σεμινάρια προσφέρουν δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται από ανώτερα στελέχη για την διαχείριση ΕΚΕ και θεμάτων Αειφορίας του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν διεθνή αναγνώριση από το ΙΕΜΑ (Ινστιτούτο για την περιβαλλοντική διαχείριση και αξιολόγηση) και θα αναγνωριστούν ως Certified CSR Practitioners.