Τον τίτλο Great Place to Work, ο οποίος πιστοποιεί το επίπεδο των εργασιακών συνθηκών για το ανθρώπινο δυναμικό, απέσπασε η Odyssey Cybersecurity.

Ειδικότερα, η πιστοποίηση του Great Place to Work αποτελεί μία επιβράβευση για τις εταιρείες, οι οποίες επενδύουν στο ανθρώπινο δυναμικό και καταφέρνουν να δημιουργήσουν ένα εργασιακό περιβάλλον υψηλής εμπιστοσύνης. Σημειώνεται ότι μέσω της έρευνας Trust Index, πραγματοποιείται η αξιολόγηση της εμπειρίας των εργαζομένων αλλά και η ανάλυση της εταιρικής κουλτούρας, στη βάση προκαθορισμένων κριτηρίων, ενώ η εν λόγω έρευνα επικεντρώνεται σε πέντε «περιοχές» που συνθέτουν τη συνολική εμπειρία που βιώνει ο κάθε εργαζόμενος στον εργασιακό χώρο.