Τα οικονομικά αποτελέσματα για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022 ανακοίνωσε η Office Line, σημειώνοντας ανάπτυξη σε όλους τους τομείς. Συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της εταιρείας το 2022 αυξήθηκε κατά 43,87% σε σχέση με το 2021 και διαμορφώθηκε στα 10.961.250€, ενώ τα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) αυξήθηκαν επίσης και ανήλθαν σε 1.633.682€.

Επιπρόσθετα, όπως σημειώνεται, σημαντική δέσμευση της εταιρείας είναι η επιβράβευση των εργαζομένων για τις επιδόσεις και τη συνεισφορά τους στην επίτευξη των εταιρικών στόχων.

Έτσι, το σύνολο των έκτακτων παροχών προς το ανθρώπινο δυναμικό, υπερβαίνει το 20% των κερδών της εταιρείας, ενώ καταγράφηκε οργανική ανάπτυξη 50% στην περίοδο 2021-2022 στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, με παράλληλες δράσεις αναβάθμισης των ικανοτήτων μέσα από προγράμματα upskilling-reskilling.

«Επιστρέφουμε το 20% των κερδών μας σε εργαζόμενους και κοινωνία, κάτι που μας καθιστά πρωτοπόρους και ως κοινωνικά υπεύθυνους stakeholders στην αγορά μας.

To 2023 θα συνεχίσουμε δυναμικά να στεκόμαστε δίπλα στους πελάτες μας, παρέχοντας τους ολοκληρωμένες Cloud Managed Services λύσεις και δίπλα στην ανάγκη των εργαζομένων μας για ανάπτυξη και ευημερία», επισήμανε χαρακτηριστικά ο Βασίλης Παπούλιας, Chief Operating Officer της Office Line.