Δύο σημαντικά έργα collaboration και Modern Workplace στον κατασκευαστικό Όμιλο Archirodon N.V. υλοποίησε η Office Line, δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες για ασφαλή και αδιάλειπτη επικοινωνία των 8.000 και πλέον χρηστών του. Συγκεκριμένα, η Archirodon N.V., προκειμένου να προστατεύει τα ευαίσθητα εταιρικά δεδομένα που διακινούνται και χωρίς να θυσιάσει την παραγωγικότητα και συνεργασία των εργαζομένων, προχώρησε στην αξιοποίηση των τεχνολογιών Azure Information Protection, δημιουργώντας ένα στρατηγικό πλάνο προστασίας της πληροφορίας (Data Protection Strategy), με τους χρήστες να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν διαβάθμιση δεδομένων και πληροφοριών, καθώς και κρυπτογράφηση των αρχείων (Classify, Encryption & Protect) μέσα από την πλατφόρμα Microsoft 365.

Επιπλέον, η Archirodon N.V. προχώρησε, πρώτη στην Ελλάδα, στην εγκατάσταση της ολοκληρωμένης λύσης επικοινωνίας Microsoft Τeams Telephony, ενοποιώντας την με τις υπηρεσίες φωνής του υφιστάμενου τηλεφωνικού κέντρου, προκειμένου να δώσει αναβαθμισμένες δυνατότητες επικοινωνίας στους εργαζoμένους της. Έτσι, παρέχοντας τη δυνατότητα πραγματοποίησης και λήψης εξωτερικών κλήσεων, η πλατφόρμα MS Teams καθίσταται ένα ενοποιημένο εργαλείο integrated επικοινωνίας, ενώ οι εργαζόμενοι της Archirodon N.V. το αξιοποιούν για να συνεργάζονται μεταξύ τους, να είναι παραγωγικοί και να επικοινωνούν με πελάτες και συνεργάτες, εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο, καθώς απουσιάζει η χρήση πολλών διαφορετικών εργαλείων.Office Line: εργα modernization και collaboration στον ομιλο Archirodon N.V.