Εξαιτίας της πανδημίας και της στροφής των επιχειρήσεων προς την τηλεργασία, οι Kaspersky και Area9 Lyceum κυκλοφόρησαν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους εργαζομένους μέσω τηλεργασίας, καλύπτοντας βασικούς τομείς των ασφαλών απομακρυσμένων λειτουργιών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του εν λόγω προγράμματος, οι 9 στους 10 χρήστες υπερεκτιμούν τσις γνώσεις τους στα θέματα ψηφιακής ασφάλειας, ενώ μεταξύ των πιο δύσκολων μαθησιακών στόχων ήταν «οι λόγοι που χρησιμοποιούμε εικονικές μηχανές», με το 60% να απαντά λάθος και το 90% εξ αυτών να εμμένει στην απάντησή του, θεωρώντας ότι γνωρίζει το σωστό.

Επίσης, το 52% των απαντήσεων σχετικά με τους λόγους για τους οποίους οι εργαζόμενοι πρέπει να χρησιμοποιούν εταιρικούς πόρους πληροφορικής, όπως υπηρεσίες email και μηνυμάτων ή αποθήκευση cloud, ήταν λανθασμένο, όπως και το 50% στην ερώτηση σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης για την ενημέρωση του λογισμικού, εκ των οποίων το 92% θεωρούσε ότι κατείχε τις απαιτούμενες γνώσεις.