Ένα νέο πλαίσιο που ονομάζεται «Θετικό Πρόσημο» (Net Better Off) εισάγει η μελέτη «Care to Do Better: Building Trust to Leave Your People and Your Business Net Better Off» της Accenture, η οποία βασίζεται σε έρευνα 3.200 υψηλόβαθμων στελεχών («CXOs») και περισσότερων από 15.000 εργαζομένων σε 15 κλάδους και 10 χώρες. Αναλυτικότερα, το εν λόγω πλαίσιο εστιάζει σε έξι διακριτές και αλληλένδετες διαστάσεις στις οποίες πρέπει να επικεντρωθούν οι επικεφαλής των εταιρειών για να ξεκλειδώσουν τις δυνατότητες των εργαζομένων τους. Αυτές είναι οι: Συναισθηματική και ψυχική, Σχεσιακή, Φυσική, Χρηματοοικονομική, του Σκοπού και η Εργασιακή.

Σύμφωνα με τη μελέτη, το 64% της δυναμικής ενός ανθρώπου, η οποία προσδιορίζεται από την ικανότητά του να αξιοποιεί και να εξελίσσει τις δεξιότητές του καθημερινά, επηρεάζεται από το αν αισθάνεται καλύτερα ή όχι σε σχέση με αυτές τις έξι διαστάσεις που προαναφέρθηκαν, ενώ οι περισσότεροι εργοδότες εστιάζουν τις προσπάθειές τους μόνο στις εργασιακές και οικονομικές διαστάσεις. Τέλος, η μελέτη σημειώνει ότι οι επικεφαλής ανθρωπίνων πόρων (CHROs) οφείλουν να αλλάξουν τον τρόπο σκέψης για την εργασία τους και να προωθήσουν τις διαστάσεις του «Θετικού Προσήμου» και των ουσιαστικών πρακτικών, διαδραματίζοντας το ρόλο του καταλύτη για την ανάπτυξη και την αλλαγή κουλτούρας, εστιάζοντας στη δημιουργία εμπειριών με έμφαση στους εργαζομένους και στο ευρύτερο περιβάλλον τους, αλλά και επιταχύνοντας την απόδοση της επιχείρησης.