Η γενιά Alpha, που ακολουθεί τη Gen Z, φαίνεται ότι θα αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιού στον επαγγελματικό χώρο στο μέλλον.

Οι υποψήφιοι της Γενιάς Alpha, επίσης γνωστοί και ως Gen A ή iGeneration, αντιπροσωπεύουν άτομα που γεννήθηκαν κατά προσέγγιση από το 2010 μέχρι σήμερα και πρόκειται να γεννηθούν από σήμερα έως το 2025. Η νέα γενιά επαγγελματιών που πρόκειται να εισέλθει στην αγορά εργασίας, αναμένεται να φέρει μαζί της μια σειρά νέων προκλήσεων και ευκαιριών για όλους εμάς στον χώρο του Ανθρώπινου Δυναμικού. Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε και να κατανοήσουμε τις ιδιαιτερότητες αυτής της γενιάς, προκειμένου να τους προσελκύσουμε και να τους διατηρήσουμε στις επιχειρήσεις μας στο εγγύς μέλλον.

Ας εξετάσουμε μερικούς βασικούς παράγοντες που αξίζει να λάβουμε υπόψη μας με βάση τα δεδομένα που έχουμε έως τώρα στη διάθεσή μας:
Τεχνολογία και Καινοτομία: Η Γενιά Alpha θα έχει μεγαλώσει σε έναν ψηφιακό κόσμο και θα έχει έναν προηγμένο βαθμό τεχνολογικής γνώσης. Οι επαγγελματίες του ανθρώπινου δυναμικού θα κληθούμε να αξιοποιήσουμε αυτές τις γνώσεις, ενσωματώνοντας αξιολογήσεις που βασίζονται στην τεχνολογία και παρέχοντας ευκαιρίες για καινοτομία και ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων.
Αποστολή και Αξίες: Η Γενιά Alpha προβλέπεται να δίνει μεγάλη σημασία στις αξίες και την αποστολή μίας επιχείρησης. Για αυτό, θα είναι σημαντικό να επικοινωνούμε με σαφήνεια τις αξίες και τους σκοπούς της επιχείρησής μας ή του οργανισμού μας και να τους ενσωματώνουμε στις διάφορες πτυχές της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού.
Εκπαίδευση και Ανάπτυξη: Η Γενιά Alpha θα επιδιώκει συνεχή απόκτηση νέων γνώσεων, μάθηση και ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων. Όλοι εμείς θα κληθούμε να υποστηρίξουμε αυτήν την ανάγκη, παρέχοντας ευκαιρίες για εκπαίδευση, προγράμματα mentoring και μηχανισμούς συνεχούς ανατροφοδότησης. Ένα περιβάλλον που προάγει την αναζήτηση, το ενδιαφέρον, και προσφέρει ευκαιρίες για αυτόνομη μάθηση, που να μπορεί να δημιουργήσει μια περιβάλλουσα ατμόσφαιρα για την ανάπτυξή τους.
Συνεργασία και Ενσωμάτωση: Οι υποψήφιοι της Γενιάς Alpha θα εκτιμούν τη συνεργασία και την ενσωμάτωση στον χώρο εργασίας. Και εμείς, θα πρέπει να προάγουμε μια ποικίλη και περιεκτική εργασιακή κουλτούρα που τους ενθαρρύνει να συνεργάζονται, να ανταλλάσσουν ιδέες και να αισθάνονται ότι ανήκουν.

Επιπλέον, μια σημαντική πτυχή για τους συναδέλφους στην επιλογή και στελέχωση θα αποτελέσει στο μέλλον, η ανάλυση των συνεντεύξεων των υποψηφίων της Γενιάς Alpha. Στο πλαίσιο έρευνας, από την εταιρεία GWI, πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις σε παιδιά της γενιάς Alpha, τα οποία δείχνουν ενδιαφέροντα στοιχεία και τάσεις, που μπορούν να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε καλύτερα τις προτιμήσεις και τις ανάγκες του εν λόγω target group. Αποκωδικοποιώντας τα ευρήματα, μερικά από τα κύρια σημεία που προκύπτουν, είναι η επιθυμία για ευέλικτο ωράριο εργασίας και τηλεργασία, η αναζήτηση εργασίας με κοινωνικό αντίκτυπο, η ανάγκη για συχνή ανατροφοδότηση και ευκαιρίες ανάπτυξης, καθώς και η επιθυμία για κοινωνικοποίηση και ανταλλαγή ιδεών.

Αντιλαμβανόμενοι αυτές τις προτιμήσεις, μπορούμε να προσαρμόσουμε τις μελλοντικές πρακτικές μας προκειμένου, την κατάλληλη χρονική περίοδο, να προσελκύσουμε τους υποψήφιους της Γενιάς Α και να τους διατηρήσουμε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μαζί μας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την εισαγωγή ακόμα πιο ευέλικτων προγραμμάτων εργασίας, την παροχή σαφούς ανατροφοδότησης και την προώθηση ευκαιριών εκπαίδευσης και ανάπτυξης.

Συνεπώς, η Γενιά Alpha είναι μια γενιά με μοναδικά χαρακτηριστικά και ανάγκες. Ως επαγγελματίες της ΔΑΔ, είναι δική μας ευθύνη να μπορέσουμε να αναγνωρίσουμε και να ανταποκριθούμε σε αυτές τις ανάγκες, όταν κληθούμε, δημιουργώντας ένα περιβάλλον εργασίας που θα προσελκύει και θα εμπνέει τους νέους επαγγελματίες. Με την κατάλληλη προσέγγιση και την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της Γενιάς Alpha, θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια επιτυχημένη συνεργασία και να οικοδομήσουμε μια ευημερούσα επιχείρηση.