Το δεύτερο μέρος της έρευνας «Breaking the Glass Ceiling», σε συνεργασία με τον Οργανισμό για την Επαγγελματική Ενδυνάμωση των Γυναικών Women On Top εκπόνησε η Vodafone. Αναλυτικότερα, βάσει της έρευνας, το 47,1% των γυναικών αναφέρει ότι στις νέες συνθήκες είναι εκείνες που απολύονται πρώτες, τίθενται σε διαθεσιμότητα ή δεν προσλαμβάνονται λόγω των ευθυνών φροντίδας που αναλαμβάνουν στο σπίτι, το 65,7% θεωρεί ότι οι γυναίκες είναι οι πρώτες που μειώνουν τις ώρες εργασίας τους για να φροντίσουν την οικογένειά τους, ενώ το 63% προβλέπει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας, την επαγγελματική και μισθολογική τους εξέλιξη και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεών τους στα επόμενα 5 χρόνια.

Επιπλέον, το 22,3% δηλώνει ότι η εμπειρία της τηλεργασίας έχει επηρεάσει αρνητικά την παραγωγικότητα και τα επίπεδα άγχους του, με το 21,9% να αναφέρει ότι η εξ αποστάσεως εργασία ήταν μια θετική εξέλιξη, το 13,6% υποστηρίζει ότι δεν έχει τη δυνατότητα να εργαστεί από το σπίτι και το 41,7% δηλώνει πως υπάρχει ανάγκη για παροχές που σχετίζονται με τη σωματική ή / και την ψυχική υγεία. Τέλος, το 27,7% αναφέρει πως χρειάζεται καλύτερο τεχνικό εξοπλισμό και το 17,4% εντοπίζει την ανάγκη επιμόρφωσης, τόσο στη χρήση νέων τεχνολογιών, όσο και στην αποτελεσματική υποστήριξη των ομάδα τους σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία.