Σε μία αναμφίβολα πρωτόγνωρη κατάσταση, τόσο αυτή της πανδημίας όσο και της μετά-Covid εποχής που διανύουμε, τα στελέχη του HR πλέουν ακόμα σε θολά νερά στην προσπάθειά τους να προστατεύσουν τόσο τους συναδέλφους τους όσο και τους εργοδότες τους και τον οργανισμό τον οποίο πρεσβεύουν, οι οποίοι έχουν ταλαιπωρηθεί αρκετά όλο αυτό το διάστημα: οι μεν εργαζόμενοι, έχοντας επιβαρύνει την ψυχοσωματική τους υγεία και οι δε εργοδότες, έχοντας επιβαρυνθεί με επιπλέον κόστη και αβεβαιότητα για το μέλλον.

Το παγκόσμιο φαινόμενο της «μεγάλης παραίτησης» έρχεται να επιβεβαιώσει τη συσσωρευμένη ψυχολογική κόπωση των εργαζομένων και να φέρει στο προσκήνιο αρκετές προκλήσεις στα στελέχη του HR αλλά και να αναδείξει την αναγκαιότητα και τη σπουδαιότητα ύπαρξής τους, σε κάθε είδος οργανισμού.

ΤΟ EMPLOYEE ENGAGEMENT ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ

Η σημαντικότερη πρόκληση στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται καθημερινά,  είναι το employee engagement. Νέα πρότυπα ηγεσίας είναι πιο αναγκαία από ποτέ. Το παρωχημένο και αναποτελεσματικό πλέον micromanagement -μέσω της καθημερινής παρακολούθησης των εργαζομένων- πρέπει να εκλείψει, καθώς τα υβριδικά μοντέλα εργασίας δεν το επιτρέπουν ή το κάνουν ευκολότερα αντιληπτό και πλέον δυσάρεστο. Η εμπιστοσύνη και ο αμοιβαίος σεβασμός πρέπει να είναι τα βασικά στοιχεία των ομάδων εργασίας και της εταιρικής κουλτούρας που πρέπει να καλλιεργείται αδιαλείπτως σε έναν οργανισμό.

Η προσοχή πρέπει να επικεντρώνεται στην επίτευξη του επιθυμητού στόχου και στην ποιότητα του αποτελέσματος, ανεξαιρέτως αν αυτό επιτυγχάνεται εντός του επιβεβλημένου και συμφωνημένου 8ώρου ημερησίως. Η διαμόρφωση σχημάτων bonus και παροχών, θα μπορούσαν να βοηθήσουν ιδανικά στην αύξηση της παραγωγικότητας, όπως επίσης και η διαμόρφωση νέων πολιτικών που στόχο έχουν την αποσυμφόρηση της τεταμένης ψυχολογικής κόπωσης και την επίτευξη του work-life balance.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΓΡΥΠΝΗΣΗΣ

Μία ακόμα σημαντική πρόσκληση είναι η διατήρηση της επαγρύπνησης του οργανισμού, καθώς το κύμα ελπίζουμε πως πέρασε, αλλά ο ιός καραδοκεί ακόμα, χωρίς να γίνεται κουραστική αλλά κατανοητά επιβεβλημένη. Πρέπει να καλλιεργηθεί μία εταιρική κουλτούρα που θα κάνει απόλυτα σεβαστή και αναγκαία την προστασία τόσο της προσωπικής μας υγείας όσο και των συναδέλφων μας, μέσω της εναρμόνισής μας με κανόνες συμπεριφοράς και χρήσης μέσων ατομικής προστασίας στους χώρους εργασίας (μάσκα, αντισηπτικό), ώστε να διαφυλάξουμε όλοι την ομαλή συνέχιση των εργασιών του οργανισμού μας και να κατανοήσουμε πως η τήρηση των μέτρων και των κανόνων από τον καθένα μας ξεχωριστά, επηρεάζει στον μέγιστο βαθμό το αποτέλεσμα της ομάδας στην οποία ανήκουμε. Η επίτευξη αυτού του εγχειρήματος μπορεί να επιτευχθεί με τη διενέργεια mini surveys και χρήσης ερωτηματολογίων, μέσω των οποίων θα ενθαρρύνεται η συμμετοχή των εργαζομένων, ώστε να προτείνουν λύσεις και μέτρα προστασίας, καθώς και να εξωτερικεύσουν τις σκέψεις τους για το πόσο ασφαλείς νιώθουν στον χώρο εργασίας τους. Αποτέλεσμα αυτού θα είναι το απαραίτητο feed back που χρειάζεται το HR, ώστε να βελτιώσει τις συνθήκες ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας (βασική υποχρέωση των εργοδοτών), καθώς και η καλλιέργεια αισθήματος στη συνείδηση των εργαζομένων πως όλοι είναι ενεργά μέλη στην επίτευξη ενός ύψιστου στόχου, όπως είναι αυτός του health & safety assurance, και η γνώμη τους είναι σεβαστή, αναγκαία και υπολογίσιμη.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ

Τέλος, μία ακόμα κρίσιμη πρόκληση αποτελεί η εναρμόνιση των εργασιών με την εργατική νομοθεσία, μιας και βασικό πλέον αντικείμενο των ξαφνικών επιθεωρήσεων, αποτελεί η τήρηση των μέτρων προστασίας κατά της διασποράς του κορονοϊού. Οι επαγγελματίες του HR πρέπει να παρακολουθούν τακτικά τις εξελίξεις και να ενημερώνονται μέσω των ΦΕΚ και του ΕΟΔΥ για τα μέτρα που ψηφίζονται, ώστε με τη σειρά τους να ενημερώνουν τον οργανισμό και να είναι σε θέση να δώσουν απαντήσεις στα ερωτήματα των εργαζομένων. Επίσης, θα πρέπει να μην παραλείπουν τον εφοδιασμό του οργανισμού με τα απαραίτητα ΜΑΠ (μάσκες, αντισηπτικά), καθώς και να τοποθετούν σημάνσεις στους χώρους εργασίας με οδηγίες του ΕΟΔΥ για την ορθή χρήση αυτών και τη συμπεριφορά μας στους χώρους εργασίας και, τέλος, σε συνεργασία με τον Ιατρό Εργασίας, να αναρτούν χρήσιμες ενημερώσεις για την αποφυγή νέας διασποράς.