Κάθε οργανισμός καλείται να ενσωματώσει στη λειτουργία του πρακτικές και πολίτικες που απαντούν στις νέες ανάγκες. Ο μετασχηματισμός στο HR βρίσκεται στον πυρήνα αυτής της μετάβασης και οφείλει να θέσει συγκεκριμένες προτεραιότητες.

Ζούμε σε καιρούς που οι αλλαγές τρέχουν σε όλα τα επίπεδα. Στο τοπίο της μετα-covid εποχής, του πολέμου στην Ευρώπη και της ενεργειακής μετάβασης, σύγκρουσης και κρίσης, το κύμα της μεγάλης παραίτησης, φανερώνει με τον πιο εύγλωττο τρόπο το σημείο καμπής που βρίσκονται οι επιχειρήσεις. Κάθε οργανισμός καλείται να εναρμονιστεί με το απρόβλεπτο και να ενσωματώσει στη λειτουργία του πρακτικές και πολιτικές που απαντούν στις νέες ανάγκες που αναδύονται.

ΟΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ HR
Ο Μετασχηματισμός στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού βρίσκεται στον πυρήνα της μετάβασης και, σε συνεργασία με την Ηγεσία, οφείλει να θέσει 3 προτεραιότητες:

1. Η δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας σε έναν κόσμο που αλλάζει, αποτελεί πρόκληση, αλλά και αναγκαία εταιρική τοποθέτηση. Οι εργαζόμενοι σε μία εταιρεία έχουν ανάγκη να γνωρίσουν ξανά τον συλλογικό σκοπό για τον οποίο δουλεύουν, να θυμηθούν τι είναι εκείνο που τους κάνει περήφανους αλλά και απαραίτητους στην επίτευξη του εταιρικού οράματος. Η έμπρακτη προώθηση των εταιρικών αξιών εμπνέει τους ανθρώπους που συμμετέχουν σε μία επιχείρηση και τροφοδοτεί την εδραίωση μακροπρόθεσμης αξίας. Η Εταιρική Υπευθυνότητα, η αξία της αειφορίας, η δύναμη της προσφοράς και της αλληλεγγύης, είναι δομικά στοιχεία αυτής της αξίας, που έχει διάρκεια στον χρόνο και αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς.

2. Η οικοδόμηση εμπιστοσύνης ήταν πάντα ζητούμενο στη ΔΑΔ. Η εμπιστοσύνη είναι το «νόμισμα» της καλής επικοινωνίας με τους εργαζόμενους και το συστατικό μίας ισχυρής και πολυδύναμης εταιρικής κουλτούρας. Η διαφορά με το παρελθόν βρίσκεται ακριβώς σε ένα άλλο σύστημα ανάπτυξης διαφορετικών δυνάμεων και συνεκτικών πολιτικών. Σήμερα, χρειάζονται ενσυναίσθηση και ανθρωποκεντρικές στρατηγικές, που να αγκαλιάζουν δημιουργικά και παραγωγικά τη διαφορετικότητα, να απαντούν σε καθημερινές ανάγκες των εργαζόμενων, να υποστηρίζουν έμπρακτα την ισότητα, την υγεία, την ασφάλεια και την επιμόρφωσή τους. Μία πολυδύναμη εταιρική κουλτούρα ισχυροποιεί τη συνοχή ενός οργανισμού, βοηθά τους εργαζόμενους να κατανοήσουν τις εταιρικές εμπειρίες, να γίνουν πιο ανθεκτικοί απέναντι σε αντιξοότητες και να ερμηνεύσουν τη δουλειά τους, με έναν τρόπο που να διασφαλίζει την εργασιακή σύμπνοια στην εκπλήρωση του εταιρικού οράματος.

3. Η ανάπτυξη ενός ανθρώπινου δυναμικού, κατάλληλα εξοπλισμένου για το παρόν και το μέλλον αποτελούσε πάντα, μία αναγκαιότητα και ένα καθήκον για το HR. Σήμερα, είναι ταυτισμένη με την ενδυνάμωση και την καινοτομία μίας επιχείρησης. Οι δεξιότητες των εργαζομένων και η ετοιμότητά τους είναι η κινητήριος δύναμη σε έναν κόσμο, όπου οι διαρκείς και δραματικές αλλαγές μπορούν να εγκλωβίσουν έναν οργανισμό σε αδράνεια και να θέσουν το επιχειρηματικό κεφάλαιο σε κίνδυνο. Ο ρόλος του HR είναι καταλυτικός, καθώς το μεγαλύτερο μέρος των ανθρώπων τα επόμενα χρόνια θα χρειαστεί μετεκπαίδευση σε σύγχρονα αντικείμενα, όπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός και επιμόρφωση πάνω σε παγκόσμια ζητήματα, όπως αυτά της υγειονομικής ασφάλειας, της κλιματικής αλλαγής, της ενεργειακής μετάβασης, της ηθικής ένταξης της Τεχνητής Νοημοσύνης στο λειτουργικό εταιρικό μοντέλο.

Σήμερα, μία νέα «κανονικότητα» αναδύεται και οι εργαζόμενοι φαίνεται να έχουν την ανάγκη να εργαστούν για εταιρείες που δημιουργούν αξία για όλους: μετόχους, εργαζόμενους καταναλωτές και κοινωνία. Το HR μπορεί να στρέψει τις ηγεσίες των οργανισμών να δουν αυτή τη νέα εποχή, με πιο ανθρώπινο και άμεσο τρόπο. H αλλαγή δεν αποτελεί μία πρόσκαιρη στρατηγική επιλογή, αλλά μία φιλοσοφία λειτουργίας και διοίκησης. Οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις είναι δυνατό να προχωρήσουν με συντονισμένες κινήσεις στην εξέλιξη του λειτουργικού μοντέλου και στρατηγικές επιλογές για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Όπου υπάρχει η επιχειρηματική γενναιότητα, υπάρχει και ανάπτυξη.