Η πανδημία λειτούργησε ως καταλύτης στον μετασχηματισμό διαδικασιών και επιχειρηματικών μοντέλων, σε πληθώρα οργανισμών ανά τον κόσμο. Στις οικογενειακές επιχειρήσεις, η πανδημία αποτέλεσε έναυσμα για την επιτάχυνση διαδικασιών διαδοχής και επανακατεύθυνσης του επιχειρηματικού μοντέλου την ίδια στιγμή, ανέδειξε τους δεσμούς των οικογενειακών επιχειρήσεων με τις τοπικές κοινότητες και κοινωνίες, αλλά και την μακροπρόθεσμη (και απαλλαγμένη από το άγχος των αποτελεσμάτων τριμήνου) θεώρησή τους για θέματα στρατηγικής ως πολύτιμα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Αυτό ήταν ένα σημαντικό στοιχείο της έρευνας που διεξήγαγε η KPMG σε συνεργασία με το STEP Project Global Consortium, τα αποτελέσματα της οποίας παρουσίασε ο Βαγγέλης Αποστολάκης, Αντιπρόεδρος της KPMG στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του 6ου Family Business Forum, το οποίο φέτος πραγματοποιήθηκε ψηφιακά στις 22 Απριλίου.