Ειδική μελέτη για τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης στην ελληνική οικονομία διεξήγαγε το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, στην οποία επισημαίνεται ότι ο συνολικός αριθμός των απασχολούμενων που θα επηρεαστεί, άμεσα ή έμμεσα, ανέρχεται σε 1.729.200.

Ειδικότερα, η εν λόγω μελέτη εξηγεί ότι, πλέον, οι επιχειρήσεις, λόγω του περιορισμένου αριθμού πελατών, θα μειώσουν τον αριθμό των εργαζομένων τους, με την μείωση της οικονομικής δραστηριότητας, ιδιαίτερα στις επιχειρήσεις του κλάδου του τουρισμού, των μεταφορών, του θεάματος και των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων να είναι ιδιαίτερα έντονη μέχρι και το χειμώνα, ενώ θα υπάρξουν και έμμεσες επιπτώσεις στην αγορά εργασίας με αλλαγές που αφορούν τον τρόπο εργασίας, αλλά και το είδος των εργασιακών σχέσεων των εργαζομένων, οδηγώντας σε αύξηση της ανασφάλιστης εργασίας και μεταβολή του ύψους των μισθών και των άλλων παροχών.

Επιπροσθέτως, ο αριθμός των ανέργων αναμένεται να αυξηθεί κατά 390,9 χιλιάδες άτομα, υπολογίζοντας ότι το 25% των απασχολουμένων στην παροχή υπηρεσιών, των πωλητών σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές (231,8 χιλ. άτομα), το 15% όσων ασκούν επιστημονικά και καλλιτεχνικά επαγγέλματα (68,2 χιλ. άτομα) και το 20% όσων εργάζονται ως υπάλληλοι γραφείου (90,9 χιλ. άτομα) θα χάσουν την εργασία τους.

Σημειώνεται, τέλος, ότι ο αριθμός των απολυμένων από επιχειρήσεις των κλάδων που η δραστηριότητά τους πλήττεται θα έχει ως αποτέλεσμα τη συνολική μείωση του εθνικού εισοδήματος και κατ΄ επέκταση τη μείωση της ζήτησης για αγαθά και υπηρεσίες καθώς και της αντίστοιχης προσφοράς τους.