Στην υιοθέτηση ενός πλαισίου πρόληψης και αντιμετώπισης των περιστατικών βίας και παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο προχώρησε ο ΟΚΑΝΑ, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα νομοθετικά δεδομένα, αλλά και βέλτιστες πρακτικές.

Συγκεκριμένα, η Διοίκηση του Οργανισμού θέσπισε τον Κανονισμό για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης και για τη διαχείριση εσωτερικών καταγγελιών για περιστατικά βίας και παρενόχλησης, παρέχοντας μέσω διαδικασιών όλα τα εχέγγυα προστασίας για κάθε εργαζόμενο.

Η εν λόγω ενέργεια αποτελεί μία άμεση ενέργεια του Οργανισμού, για την προάσπιση των εργαζόμενών του από κακόβουλες, παρενοχλητικές, αλλά και βίαιες και παραβατικές συμπεριφορές άλλων εργαζομένων ή τρίτων, καθώς αποτελεί τον πρώτο δημόσιο Οργανισμό που εφαρμόζει αυτή την πολιτική μεριμνώντας για την πρόληψη και διαχείριση τέτοιου είδους περιστατικών στον εργασιακό χώρο.