Την προώθηση δράσεων για την παράταση του επαγγελματικού βίου προωθεί η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ) καθώς και στη χώρα μας, κατά την περίοδο 2015-2035 όταν η λεγόμενη «γενιά των baby-boomers» θα συνταξιοδοτηθεί, το ασφαλιστικό σύστημα θα δεχθεί μια πρωτόγνωρη πίεση, και μάλιστα ανεξάρτητη από την οικονομική κρίση.

Όπως και ολόκληρη η Ευρώπη, η Ελλάδα γερνάει, μόνο που αυτό επιδεινώνεται υπό συνθήκες οικονομικής κρίσης και δραματικής αύξησης της ανεργίας, καθώς το ποσοστό των ηλικιωμένων άνω των 65 ετών σήμερα ξεπερνάει το 18%, με προοπτική το 2020 να πλησιάζει το 24%. Την ίδια στιγμή, ο πληθυσμός των παιδιών ηλικίας 0-14 ετών συνεχώς μειώνεται και σήμερα αριθμεί περίπου 14%, γεγονός που θα οδηγήσει σε συνολική μείωση του πληθυσμού της χώρας στο άμεσο μέλλον.

Στο πλαίσιο αυτό η ΟΚΕ προωθεί δράσεις για την παράταση του επαγγελματικού βίου στην απασχόληση μέσα από τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την προσαρμογή τους στην κατάσταση της υγείας και τις ανάγκες εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας, καθώς και τη βελτίωση της πρόσβασης στην κατάρτιση και τη διά βίου μάθηση, μέσω ενός προγράμματος για τις σύγχρονες πολιτικές διαχείρισης της ενεργού γήρανσης. Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορά στη διοργάνωση 4ήμερων επιδοτούμενων σεμιναρίων διάρκειας 20 ωρών το καθένα, τα οποία απευθύνονται σε 1.840 ωφελουμένους, εργοδότες, αυτοαπασχολουμένους και εργαζομένους, στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τα Γιάννενα και τη Λάρισα.